Download Labor and Employment Related Files

सामुहिक दाबि बिरोध फारम नं १० डाउनलोड
सदस्यता परित्याग गरेको फारम नं ११ डाउनलोड
सामुहिक दाबि/बिरोध फारम नं १० डाउनलोड
ट्रेड युनियन दर्ता फारम अनुसूची १ डाउनलोड
नमुना रोजगार सम्झौता डाउनलोड
 श्रम अडिट प्रतिवेदनको ढाँचा  डाउनलाेड
 स्वघोषणाको ढाँचा डाउनलोड
 घरेलु कामदारले भर्ने स्वघोषणाको ढाँचा डाउनलोड
 श्रमिक आपुर्ति गर्न इजाजतको लागि दिने निवेदनको ढाँचा डाउनलोड
 FEIMS मा Password Reset सम्बन्धि निवेदनको ढाँचा डाउनलोड
 बोनस वितरण सम्बन्धि अनुसूचि फाराम डाउनलोड