Download Labor and Employment Related Files

सामुहिक दाबि बिरोध फारम नं १० डाउनलोड
सदस्यता परित्याग गरेको फारम नं ११ डाउनलोड
सामुहिक दाबि/बिरोध फारम नं १० डाउनलोड
ट्रेड युनियन दर्ता फारम अनुसूची १ डाउनलोड
कामदार नियुक्ति कन्ट्रयाक्ट नमुना डाउनलोड