श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरु

हालसम्म यस कार्यालयमा दर्ता भएका श्रमिक आपूर्तिकर्ताहरुको विवरण

सि.नं.

सस्थाको नाम ठेगाना अनुमति लिएका विषयहरु अनुमति लिएको मिति नविकरण भएको मिति सम्पर्क
भगवान भैरव स्क्यूरिटी सर्भिस प्रा.लि. तानसेन न.पा. ७ पाल्पा सुरक्षा सेवा र सहजकारी सेवा २०७६।२।२० २०७८।११।०५ ९८४७०९७४२३
फ्रटियर फोर्स सेक्यूरिटी प्रा.लि. सि.न.पा.८, रुपन्देही सुरक्षा सेवा र सहजकारी सेवा २०७६।०२।२८ २०७८।०६।१२ ९८५७०१००३५
रतन नाथ सेक्यूरिटी प्रा.लि. बुटवल १०, रुपन्देही सुरक्षा सेवा र सहजकारी सेवा २०७६।०२।३० २०७८।०६।२४ ९८४७१४८७७५
परमेश्वर जव केयर प्रा.लि. रामग्राम ५, परासी ब्यवसाय सहयोग सेवा र सहजकारी सेवा २०७६।०५।०२ २०७८।११।११ ९८४७०४२१८०
गौतमबुद्ध गार्ड सप्लाई सर्भिस प्रा.लि. तिलोत्तमा –१५, रुपन्देही सुरक्षा सेवा र ब्यवसाय सहयोग सेवा २०७६।०५।३१ २०७८।०६।२० ९८४७२८१७९०
द युनिभर्स सेक्यूरिटी एण्ड क्लिनिङ सर्भिसेज प्रा.लि.

बुटवल १०,

रुपन्देही

सुरक्षा सेवा २०७६।०७।२२ २०७९।०३।२८ ९८५७०२५३२६
आर ए ईनजी पावर सर्भिस प्रा.लि. सुनवल ५, नवलपरासी ब्यवसाय सहयोग सेवा र सहजकारी सेवा २०७६।०८।१३ २०७९।०३।१० ९८६९२५५९५
रामग्राम ह्युमन रिसोर्सेज प्रा.लि. रामग्राम -१४, नवलपरासी ब्यवसाय सहयोग सेवा र सहजकारी सेवा २०७६।१०।०९ २०७८।१०।०६

९८४७५३५६७७

नाैलाे स्टार सेक्युिरिटी सर्विसेज प्रा‍.लि. बुटवल ३,रुपन्देही सुरक्षाा सेवा  र सहजकारी सेवा २०७७।०४।३२ २०७८।१०।२७ ९८५७०३४६७८
१० विवस सेवा सप्लायर्स प्रा. लि. बुटवल ७ शिवनगर रुपन्देही ब्यवसाय सहयोग सेवा र सहजकारी सेवा २०७७।०६।३० २०७९।०३।३१ ९८५५०३१३५३
११ सिद्धार्थ ह्युमन रिसोर्स प्रा. लि. रामग्राम -०५, नवलपरासी ब्यवसाय सहयोग सेवा र सहजकारी सेवा २०७८।०५।०३ नया दर्ता ९८५७०४६०५७
१२ बालाजी सर्भिस प्रा. लि. ‍ओमसतिया-०४,रुपन्देही ब्यवसाय सहयोग सेवा र सहजकारी सेवा २०७८।०६।२४ नया दर्ता ९८०११४३७२७
१३ शर्मा सर्भिसेज प्रा. लि. ओमसतिया-०४,रुपन्देही ब्यवसाय सहयोग सेवा र सहजकारी सेवा २०७९।०२।१६ नया दर्ता ९८०८६७०८५५
१४ जय भैरव सेक्युिरटी सर्भिस प्रा.लि. सि.न.पा.-०८,बुद्धचोक, रुपन्देही सुरक्षा सेवा र सहजकारी सेवा २०७९।०३।२९ नया दर्ता ९८५७०९०३०९