श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरु

हालसम्म यस कार्यालयमा दर्ता भएका श्रमिक आपूर्तिकर्ताहरुको विवरण

सि.नं. सस्थाको नाम ठेगाना अनुमति लिएका विषयहरु अनुमति लिएको मिति नविकरण भएको मिति कैफियत
बगान मकालु सेक्यूरिटी प्रा.लि. बुटवल ११, मिलनचोक रुपन्देही सुरक्षा सेवा २०७६/०१/३१ २०७६/०५/०४ ९८४७०३४९०३
भगवान भैरव स्क्यूरिटी सर्भिस प्रा.लि. तानसेन न.पा. ७ पाल्पा सुरक्षा सेवा र सहजकारी सेवा २०७६।२।२० २०७६।०६।३० ९८४७०९७४२३
फ्रटियर फोर्स सेक्यूरिटी प्रा.लि. सि.न.पा.८, रुपन्देही सुरक्षा सेवा र सहजकारी सेवा २०७६।०२।२८ २०७६।०६।३० ९८५७०१००३५
रतन नाथ सेक्यूरिटी प्रा.लि. बुटवल १०, रुपन्देही सुरक्षा सेवा र सहजकारी सेवा २०७६।०२।३० २०७७।०६।०८ ९८४७१४८७७५
अनुप्रित सोलुसन प्रा.लि. कपिलवस्तु ३, कपिलवस्तु ब्यवसाय सहयोग सेवा र सहजकारी सेवा २०७६।०२।३१ २०७७।०९।०९ ९८४७०४२१८०
परमेश्वर जव केयर प्रा.लि. रामग्राम ५, परासी ब्यवसाय सहयोग सेवा र सहजकारी सेवा २०७६।०५।०२ २०७७।०८।२४ ९८४७०४२१८०
मनकामना लेवर सीलायर्स प्रा.लि. मायाँदेवी ४, रुपन्देही ब्यवसाय सहयोग सेवा र सहजकारी सेवा २०७६।०५।०२ २०७७।०९।०१ ९८४०४१७७९१
एस.एस.टी. सेक्यूरिटी सप्लायर्स प्रा.लि. ओमसतिया ३, रुपन्देही सुरक्षा सेवा र ब्यवसाय सहयोग सेवा २०७६।०५।२२   ९८१२९७३६१८
गौतमबुद्ध गार्ड सप्लाई सर्भिस प्रा.लि. तिलोत्तमा –१५, रुपन्देही सुरक्षा सेवा र ब्यवसाय सहयोग सेवा २०७६।०५।३१ २०७७।०६।१६ ९८४७२८१७९०
१० एस.आर.म्यानपावर सप्लायर्स प्रा.लि. तिलोत्तमा –९, रुपन्देही ब्यवसाय सहयोग सेवा २०७६।०५।३१   ९८५७०३५२४५
११ राजपुत ईनर्जी सर्भिस प्रा.लि. सुनवल ५, नवलपरासी ब्यवसाय सहयोग सेवा र घरेलु सहयोगी सेवा २०७६।०६।१७   ९८२१४८६२१५
१२ द युनिभर्स सेक्यूरिटी एण्ड क्लिनिङ सर्भिसेज प्रा.लि.

बुटवल १०,

रुपन्देही

सुरक्षा सेवा २०७६।०७।२२   ९८५७०२५३२६
१३ आर ए ईनजी पावर सर्भिस प्रा.लि. सुनवल ५, नवलपरासी ब्यवसाय सहयोग सेवा र सहजकारी सेवा २०७६।०८।१३   ९८६९२५५९५
१४ रामनगर ह्यूमन रिसोर्सेज प्रा.लि. रामनगर– १४, नवलपरासी ब्यवसाय सहयोग सेवा र सहजकारी सेवा २०७६।१०।०९   ९८४७५३५६७७
१५ जे.के.एण्ड कम्पनी प्रा.लि. ओमसतिया–०३, रुपन्देही ब्यवसाय सहयोग सेवा र सहजकारी सेवा २०७६।१०।२३   ९८४३७८८८७८
१६ नाैलाे स्टार सेक्युिरिटी सर्विसेज प्रा‍.लि. बुटवल ३,रुपन्देही सुरक्षाा सेवा  र सहजकारी सेवा २०७७।०४।३२    
१७ विवस सेवा सप्लायर्स प्रा. लि. बुटवल ७ शिवनगर रुपन्देही ब्यवसाय सहयोग सेवा र सहजकारी सेवा २०७७।०६।३०