श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरु

हालसम्म यस कार्यालयमा दर्ता भएका श्रमिक आपूर्तिकर्ताहरुको विवरण

सि.नं.

सस्थाको नाम ठेगाना अनुमति लिएका विषयहरु अनुमति लिएको मिति नविकरण भएको मिति सम्पर्क
भगवान भैरव स्क्यूरिटी सर्भिस प्रा.लि. तानसेन न.पा. ७ पाल्पा सुरक्षा सेवा र सहजकारी सेवा २०७६।२।२० २०७९।१०।०६ ९८४७०९७४२३
फ्रटियर फोर्स सेक्यूरिटी प्रा.लि. सि.न.पा.८, रुपन्देही सुरक्षा सेवा र सहजकारी सेवा २०७६।०२।२८ २०७९।०५।३१ ९८५७०१००३५
रतन नाथ सेक्यूरिटी प्रा.लि. बुटवल १०, रुपन्देही सुरक्षा सेवा र सहजकारी सेवा २०७६।०२।३० २०७९।०७।२३ ९८४७१४८७७५
परमेश्वर जव केयर प्रा.लि. रामग्राम ५, परासी ब्यवसाय सहयोग सेवा र सहजकारी सेवा २०७६।०५।०२ २०७९।०९।२८ ९८४७०४२१८०
द युनिभर्स सेक्यूरिटी एण्ड क्लिनिङ सर्भिसेज प्रा.लि.

बुटवल १०,

रुपन्देही

सुरक्षा सेवा २०७६।०७।२२ यस आ व मा नविकरण नभएको ९८५७०२५३२६
आर ए ईनजी पावर सर्भिस प्रा.लि. सुनवल ५, नवलपरासी ब्यवसाय सहयोग सेवा र सहजकारी सेवा २०७६।०८।१३ २०७९।०६।१२ ९८६९२५५९५
रामग्राम ह्युमन रिसोर्सेज प्रा.लि. रामग्राम -१४, नवलपरासी ब्यवसाय सहयोग सेवा र सहजकारी सेवा २०७६।१०।०९ २०८०।०२।०२

९८४७५३५६७७

नाैलाे स्टार सेक्युिरिटी सर्विसेज प्रा‍.लि. बुटवल ३,रुपन्देही सुरक्षाा सेवा  र सहजकारी सेवा २०७७।०४।३२ २०७९।०९।१७ ९८५७०३४६७८
विवस सेवा सप्लायर्स प्रा. लि. बुटवल ७ शिवनगर रुपन्देही ब्यवसाय सहयोग सेवा र सहजकारी सेवा २०७७।०६।३० २०७९।०७।२९ ९८५५०३१३५३
१० सिद्धार्थ ह्युमन रिसोर्स प्रा. लि. रामग्राम -०५, नवलपरासी ब्यवसाय सहयोग सेवा र सहजकारी सेवा २०७८।०५।०३ २०७९।१०।०६ ९८५७०४६०५७
११ बालाजी सर्भिस प्रा. लि. ‍ओमसतिया-०४,रुपन्देही ब्यवसाय सहयोग सेवा र सहजकारी सेवा २०७८।०६।२४ २०७९।०९।०४ ९८०११४३७२७
१२ शर्मा सर्भिसेज प्रा. लि. ओमसतिया-०४,रुपन्देही ब्यवसाय सहयोग सेवा र सहजकारी सेवा २०७९।०२।१६ २०७९।०७।०३ ९८०८६७०८५५
१३ जय भैरव सेक्युिरटी सर्भिस प्रा.लि. सि.न.पा.-०८,बुद्धचोक, रुपन्देही सुरक्षा सेवा र सहजकारी सेवा २०७९।०३।२९ २०७९।११।२१ ९८५७०९०३०९
१४ सफिना सेनेटरी एण्ड म्यानेजमेन्ट सर्भिस प्रा लि सि न पा ६, रुपन्देही सहजकारी सेवा र ब्यवसाय सहयोग सेवा २०७९।०४।१ नया दर्ता ९८४७०३१७०७
१५ सुपर कप्स सेक्युरीटी गार्ड सर्भिस प्रा लि सि न पा ३, रुपन्देही सुरक्षा सेवा र ब्यवसाय सहयोग सेवा २०७९।०५।३१ २०८०।०५।०७ ९८५७०५६०९७
१६ डेभिड ह्युमन रिसोर्स प्रा लि रामग्राम ४,नवलपरासी सहजकारी सेवा र ब्यवसाय सहयोग सेवा २०७९।०६।१४ नया दर्ता ९८१५४१२२००
१७ प्रेम ईनर्जी पावर सर्भिस प्रा.लि. सुनवल-९, नवलपरासी सहजकारी सेवा र ब्यवसाय सहयोग सेवा २०७९।१२।०७ नया दर्ता ९८१७५१२३२६