Download Labor and Employment Related Files

सामुहिक दाबि बिरोध फारम नं १० डाउनलोड
सदस्यता परित्याग गरेको फारम नं ११ डाउनलोड
सामुहिक दाबि/बिरोध फारम नं १० डाउनलोड
ट्रेड युनियन दर्ता फारम अनुसूची १ डाउनलोड
नमुना रोजगार सम्झौता डाउनलोड
 श्रम अडिट प्रतिवेदनको ढाँचा  डाउनलाेड